You are currently viewing Radarska kontrola
Radarska kontrola saobraćaja

Radarska kontrola

  • Post category:Saveti
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:4 mins read

Radarska kontrola

Radarska kontrola saobraćaja zauzima prvo mesto u prevenciji saobraćajnih nezgoda. Upotrebom radara saobraćajna policija detektuje sve nepravilnosti u vožnji i sankcioniše nesavesne vozače.

Radarski uređaji koje pripadnici saobraćajne policije koriste za merenje brzini kretanja vozila na putevima Republike Srbije. Radar je akronim za RADIO DETEKCIJU I DOMET. Ušao je u običan govor širom sveta pa stoga nije dalje kapitalizovan. Pošto je to najčešće korišćeni metod u kontrolisanju brzine, prezentovaćemo većinu radarskih sistema koje koriste pripadnici saobraćajne policije. Postiji više vrsta radara za merenje brzine kretanja vozila na putevima u Republici Srbiji.

SUŠIĆ AUTO ŠKOLA BEOGRAD VRŠI UPIS NOVIH KANDIDATA !!!

Osavremenjavanjem opreme, specijalizacijom poslova i stručnom obukom, očekuje se da saobraćajna policija znatno efikasnije utiče na vozače. Radarska kontrola se sprovodi radi odvraćanja od činjenja prekršaja, efikasnije otkriva i dokumentuje saobraćajne prekršaje. Posebno je značajno efikasnije sprečavanje i otkrivanje prekršaja u vezi sa brzinom. Upotrebom radarske kontrole,  imajući u vidu da su nepropisna i neprilagođena brzina neposredni uzroci blizu jedne polovine saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima. Savremena oprema u kontroli saobraćaja, posebno kontroli brzine, povećava efikasnost policijskog uticaja na poštovanje saobraćajnih propisa. Takođe, savremena oprema za radarsku kontrolu doprinosi zakonitosti, stručnosti i profesionalnosti saobraćajne policije, smanjuje se broj pritužbi i jača poverenje građana u policiju.

RADARSKA KONTROLA POMOĆU UREĐAJA VASCAR 5000

Vascar 5000 je integralni deo sistema AUTOVISION COMPACT. Namenjen je za radarsku kontrolu saobraćaja merenjem vremena i rastojanja do kontrolisanog vozila čija se brzina prati. Na osnovu podataka računa srednju brzinu kretanja tog vozila. Podaci se neprestano ažuriraju i prikazuju na liniji u dnu ekrana uređaja AUTOVISION COMPACT. Sistem se montira u vozila bez posebnih policijskih obeležja koja se uobičajno zovu presretači. Fotografije i snimci su dokazni materijal za učinjeni prekršaj. Radarska kontrola Vaskar 5000 znatno se razlikuje od klasičnih radarskih uređaja zbog specifične tehnologije otkrivanja i dokumentovanja saobraćajnih prekršaja, posebno prekršaja nepropisne brzine.

RADARSKI UREĐAJ FAMA LASER III

Saobraćajna policija u Republici Srbiji od početka 2008. godine, za kontrolu brzine kretanja vozila koristi radare Fama laser III, sa najsavremenijim tehnološkim rešenjima. Radarska kontrola pomoću Fama laser III radi sa laserskim snopom koji se nalazi u infracrvenom opsegu (LIDAR) i na ovaj način omogućava brzo, tačno, i selektivno merenje brzine i udaljenosti vozila sa velike razdaljine. Video snimak ili slika vozila i vozača, izmerene vrednosti brzine i udaljenosti koriste se za: trenutno predočavanje učiniocu prekršaja, naknadno za formiranje i procesuiranje predmeta u prekršajnom ili krivičnom postupku i konačno za arhiviranje.

Jednoznačnu identifikaciju vozila i vozača omogućuje digitalna fotografija iz video snimka ili sam video snimak. Radarska kontrola Fama Laser III je kompaktan uređaj, malog gabarita i težine, koji u sebi sadrži lasersku mernu jedinicu, video kameru u boji sa velikom rezolucijom, video rekorder za snimanje i reprodukciju video snimka, monitor u boji, centralnu upravljačku jedinicu i nišan. Sastavni deo uređaja je prenosivi akumulator za napajanje. Merenje brzine pomoću ovog uređaja moguće je izvan vozila i iz vozila.

RADARSKA KONTROLA POMOĆU UREĐAJA PRO LASER III

Laserski radar Pro laser III je univerzalni uređaj koji meri udaljenost i brzinu kretanja vozila. Ovim radarom cilja se u jednu tačku, tako da se pouzdano može izmeriti brzina unapred određenog vozila koje se kreće individualno ili u koloni vozila. Pro laser III ne koristi mikrotalasni prenos kao tradicionalni radarski sistemi u saobraćaju, već nevidljive svetlosne zrake koji imaju mnogo višu frekvenciju. Pošto je talasna dužina ovih svetlosnih talasa mnogo kraća nego mikrotalasa, oni lako formiraju uzak laserski snop pogodan za identifikaciju cilja.

Ostavite odgovor