You are currently viewing Nevreme na putu
Nevreme na putu

Nevreme na putu

  • Post category:Saveti
  • Post comments:1 Comment
  • Reading time:3 mins read

NEVREME NA PUTU

Nevreme na putu je zadesilo svakog vozača. Veoma je bitno biti pripremljen da u ovakvim situacijama reagujete pravilno i da se pridržavate saveta koje pročitate u ovom tekstu. Naša auto skola pokusava da vas kroz obuku pripremi i za nevreme koje Vas može zadesiti u vožnji.

Nepovoljni vremenski uslovi zahtevaju od vozača veću opreznost za volanom, vožnju smanjenom brzinom, koja je u potpunosti prilagođena uslovima na putu. Takođe, vremenske prilike koje vladaju zimi zahtevaju dobru pripremu vozila, promenu rashladne tečnosti – „antifriza“ koji izdržava najniže spoljne temperature. Pri niskim temperaturama i uslovima smanjene vidljivosti, treba obezbediti adekvatno pranje vetrobranskih stakala. Potrebno je na vreme sipati umesto vode tečnost za pranje vetrobranskog stakla, koja ne mrzne na niskim temperaturama. Potrebno je proveriti i ispravnost brisača kao i ispravnost grejača zadnjeg vetrobranskog stakla.

Mokri i snegom ili ledom prekriveni kolovozi u većoj meri povećavaju zaustavni put vozila, smanjuju njegovu stabilnost i upravljivost i zahtevaju pažljivo upravljanje vozilom. Posebno upozoravamo pešake da kolovoz prelaze sa povećanom pažnjom i u potpunosti u skladu sa propisima, a vozače na obaveze prema pešacima (posebno deci i starijima) koje imaju.

VOŽNJA U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM USLOVIMA

Pored obezbeđivanja „zimskih pneumatika“ (pneumatika sa dubljim šarama), šara na pneumatiku mora da bude dublja od 4 mm, i u smislu pritiska, koji mora uvek da bude prema zahtevu iz tehničke knjižice proizvođača vozila. Postoji velika mogućnost da iako letnje gume imaju dobru i odgovarajuću dubinu šare dođe do proklizavanja vozila na vlažnom kolovozu usled naglog kočenja. Do nekontrolisanog proklizavanja dolazi zbog snega i leda koji su ispunili šare na pneumatiku i tamo ostali usled niskih temperatura, pa vozilo umesto da se zaustavi, počinje da se ponaša kao da je na sankama i nastavlja da se kreće.
Vozači, vozite oprezno, izbegavajte nagla kočenja i vozite na dovoljnom odstojanju od vozila ispred Vas. Vozite bezbednom brzinom koja će Vam omogućiti da na vreme i bezbedno zaustavite svoje vozilo. Tokom zime su česte situacije u kojima se deca sankaju na ulicama sa podužnim nagibom koji je prekriven snegom ili ledom, bez odgovarajuće zaštite u vidu zaštitnih mreža i sl. Deca zbog neiskustva ili zaokupljena igrom veoma često mogu izleteti na poprečnu ulicu ispred nailazećeg vozila.

PAŽNJA NEVREME NA PUTU !

Apelujemo na sve vozače da za vreme snežnih padavina u ulicama gde je to moguće i očekivati (na ukrštanjima sa ulicom sa podužnim nagibom i snegom ili ledom na kolovozu) povećaju opreznost i brzinu kretanja svog vozila u potpunosti prilagode mogućem izletanju deteta ispred vozila, tako da mogu bezbedno da ga zaustave bez posledica po dete.

Informacije o prohodnostima putnih pravaca, kao i informacije o putnim pravcima na kojima je obavezna upotreba zimske opreme i zabrane za pojedine kategorije motornih vozila možete dobiti na sajtu Auto-moto saveza Srbije AMSS, pozivanjem na broj 1987 ili posetom sajta www.amss.org.rs

This Post Has One Comment

  1. Siniša Milutinović

    Niste spomenuli da je veoma bitno paziti i na druge učesnike u saobraćaju. Veliki broj ljudi kao i da nije išlo u auto školu.

Ostavite odgovor