VOZACKI ISPIT

Vozacki ispit prijava, obuka i cena

Vozacki ispit je najbitniji segment nakon učenja i njegova cena nekada ne treba biti glavni faktor u odlučivanju odabira auto škole. Polaganje vozackog ispita je nekada veoma stresno za neke od kandidata pa je veoma bitno da auto škola u kojoj se upišete bude sa tradicijom i iskustvom. Auto škola Sušić već više od 30 godina obučava generacije za polaganje vozačkog ispita. Da bi vozacki ispit bio uspešno savladan naš tim iskusnih instruktora koji će Vas pravilno usmeravati Vam stoji na raspolaganju.

OBUKA ZA VOZAČKI ISPIT

Vozacki ispit cena i prijava

Nakon upisivanja u našu auto školu za polaganja vozačkog ispita postepeno ćemo Vas prilagođavati vozilu i pravilima saobraćaja. Želimo da Vam vozački ispit bude samo kruna zabavnog i nadasve korisnog učenja. Prvi čas vožnje je vezan za poligon gde ćete naučiti osnovne stvari za bezbezno učestvovanje u saobraćaju. Upoznavanje sa vozilom, pokretanje i zaustavljanje vozila. Iz naše prakse se pokazalo da je prvi čas veoma bitan gde se naši kandidati veoma uspešno prilagođavaju zahvaljujući našim instruktorima.

U zavisnosti od toga da li polažete vozački ispit za A, A1, A2 ili B kategoriju potreban je određeni broj časova kako teoretske tako i praktične obuke.

Vozacki ispit za B kategoriju- obuka

Dozvola se dobija za upravljanje putničkim vozilima mase do 3.5 t i do 8 mesta za sedenje, plus sedište vozača. Teorijska obuka za vozacki ispit ima 40 časova (30 teorije i 10 vežbi), polaganje teorijskog dela ispita a praktična obuka sadrži 40 časova praktične obuke i može se vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina. Kada kandidat već ima položeno za A ili AM kategoriju, obuka može da sadrži 35 časova vožnje. Jedan čas traje 45 minuta.

vozacki ispit, vozacki ispit cena, vozacki ispit prijava

Vozacki ispit za A kategoriju - obuka

A kategorija je dozvola za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija je snaga preko 35 kW ili 47 konjskih snaga. Obuku za vozacki ispit možete započeti sa 23 godine starosti (a možete izaći na polaganje vožnje sa 24 godine). Sastoji se iz 40 časova teorijskog i 40 časova praktičnog dela a sa manjim fondom časova ukoliko kandidat poseduje prethodno stečene druge kategorije. Ukoliko neko poseduje A2 kategoriju i minimum 2 godine iskustva, vozački ispit može polagati za A kategoriju i pre navršenih 24 godine. Ispit se polaže teorijski i praktično.

vozački ispit, vozacki ispit, polaganje vozackog ispita

Vozacki ispit za A2 kategoriju - obuka

A2 kategorija se odnosi na motocikle čija je snaga motora do 35 kW i čiji odnos snage motora i mase nije veći od 0,2 kW/kg. Obuka za vozački ispit se može započeti sa napunjenih 17 godina starosti (a polaganje vožnje se može realizovati sa napunjenih 18 godina). Obuka se sastoji od 40 časova teorije i 30 časova praktičnog dela. Fond časova može biti manji u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje. Vozacki ispit se polaže iz teoretskog i praktičnog dela.

Vozacki ispit za A1 kategoriju - obuka

A1 kategorija su motocikli radne zapremine motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW, kao i teški tricikli čija snaga motora je do 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta i 15 godina starosti kandidata. Obuka za vozacki ispit se sastoji iz 40 časova teorije i 20 časova praktične obuke. Fond časova se može smanjiti a zavisi da li kandidat već posedujete neku kategoriju. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci, pa se onda vadi lekarsko uverenje i kreće se sa praktičnom obukom, prvo na poligonu pa onda na ulici u realnim uslovima saobraćaja. Sa 16 godina starosti kandidat stiče pravo da polaže praktičan deo ispita.

vozacki ispit, polaganje vozackog ispita

UPIS JE U TOKU !!!

TESTOVI ZA VOZAČKI ISPIT

Da bismo Vam olakšali pripremu za polaganje vozackog ispita pripremili smo Vam online testove koje možete putem linka otvoriti preko našeg sajta, kao i pisane testove za vozački ispit koje možete odštampati. Našim kandidatima uvek predlažemo da priprema za polaganje vozackog ispita bude svakoga dana uporedo i sa praktičnim delom vožnje.

online testovi

ONLINE TESTOVI

Proverite svoje znanje iz svih oblasti saobraćaja na internetu !

pravila test

PRAVILA

Proverite svoje znanje iz opštih pravila saobraćaja !

bezbednost saobracaja testovi

BEZBEDNOST

Proverite svoje znanje iz oblasti bezbednosti saobraćaja !

signalizacija testovi

SIGNALIZACIJA

Proverite svoje znanje iz oblasti saobraćajne signalizacije !

vozila testovi

VOZILA

Proverite svoje znanje iz oblasti vozila !

mere i olascenja test

MERE I OVLAŠĆENJA

Proverite svoje znanje iz oblasti posebnih mera i ovlašćenja !

kaznene mere test

KAZNENE MERE

Proverite svoje znanje iz oblasti kaznenih mera !

vozacki ispit test

VOZAČI

Proverite svoje znanje iz oblasti vožnje !

PRIJAVITE SE VEĆ DANAS PO SPECIJALNIM USLOVIMA

Vozacki ispit cena

VOZACKI ISPIT PRIJAVA