You are currently viewing Brzina na putu
Brzina na putu

Brzina na putu

  • Post category:Saveti
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:3 mins read

BRZINA NA PUTU

Brzina na putu prestavlja veoma bitan faktor u bezbednosti saobraćaja. Veoma je bitno da brzina kojom vozite bude usaglašena sa opštim pravilima o saobraćaju kao i uslovima na putu.

Ništa u novijoj automobilskoj industriji nije proizvelo više diskusija i polemike od primene zakona u oblasti brzine kretanja motornih vozila. Na samom početku razvoja automobilske industrije brzina je bila najviše popularizovana kao najznačajniji atribut svakog automobila. U toku 1901 godine uspostavljeno je prvo međunarodno priznato ograničenje brzine kretanja vozila. Naime, brzina u gradovima (naseljima) je ograničena na 12 mil/h, i 15 mil/h u zonama izvan gradova (naselja).

AUTO ŠKOLA SUŠIĆ – SIGURNOST NA PUTU

Danas je široko prihvaćena činjenica da je brzina najvažniji uzrok smrtnog stradanja u saobraćajnim nezgodama. Sa povećanjem brzine kretanja vozila povećava se kinetička energija i smanjuje se vreme reagovanja vozača. Statistički podaci na nivou Republike Srbije pokazuju da se brzina, kao osnovni faktor, javlja kod jedne trećine svih saobraćajnih nezgoda (33%).

PREKORAČENJE DOZVOLJENE BRZINE - NAJČEŠĆI UZROK SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

U periodu od 2003. do 2007. godine čak 35% svih saobraćajnih nezgoda prouzrokovano je prekoračenjem dozvoljene brzine kretanja vozila, zbog čega je život izgubilo preko 2.500 lica, što je više od 56% od ukupnog broja poginulih na putevima. Istovremeno 45% od ukupnog broja povređenih lica, povrede je zadobilo u nezgodama čiji je uzrok bila neprilagođena brzina.

Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, ulaže napore da se situacija u toj oblasti poboljša. Tokom pomenutog petogodišnjeg perioda pripadnici saobraćajne policije sankcionisali su više od 1.600.000 učinjenih prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila. Više od 300.000 od ukupnog broja prekršaja bila su tzv. teža prekoračenja, za koja su podnošeni zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.

brzina na putu tablica

Pored brzina na putu, kao česti uzroci nastajanja saobraćajnih nezgoda pojavljuju se i nepropisno preticanje, ne ustupanje prvenstva prolaza, druga nepropisna kretanja, agresivna vožnja, ne držanje bezbednog odstojanja između vozila, vožnja pod dejstvom alkohola i opojnih droga. Vreme koje protekne od uočavanja opasnosti do trenutka pojave kočenja (vreme reagovanja sistema vozač – vozilo), iznosi oko 1 sec. (vozač 0,8 sec. I vozilo 0,2 sec.).

NEKO TE VOLI, VOZI PAŽLJIVO !!!!

Ostavite odgovor