Osnovne informacije i uslovi za polaganje vozačkog ispita

Polaganje vozačkog ispita B kategorije je dozvola za upravljanje putničkim vozilima čija masa nije veća od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje, bez sedišta vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina.
Obuka podrazumeva 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke.
A kategorija je za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija snaga prelazi 35 kW. Obuka se može započeti sa navršene 23 godine (polaganje vožnje sa 24 godine) i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje. Ukoliko neko poseduje A2 kategoriju minimum 2 godine može polagati za A kategoriju i pre navršenih 24 godine. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.
A2 kategorija je za upravljanje motociklima čija snaga motora nije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Obuka se može započeti sa navršenih 17 godina (polaganje vožnje sa 18 godina) i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje. Ispit se sastoji iz teoretskog i praktičnog dela.
A1 kategorija su motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji iz potrebnog broja teoretskih i praktičnih časova. Fond časova zavisi od toga da li veće posedujete neku kategoriju ili ne. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci, nakon testa se vadi lekarsko uverenje i kreće se sa praktičnom obukom. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

AUTO ŠKOLA U 6 KORAKA


Teorijska nastava B kategorije se održava u prostorijama auto škole na Novom Beogradu kao i na Banovom Brdu. Vreme maksimalno usklađujemo sa vašim slobodnim vremenom. Svaki dan imamo dva termina teorijske nastave prepodnevni u 9h kao i popodnevni termin u 18h. Teorijska nastava traje 40 časova. Dnevno kandidat može imati maksimalno 3 časa teorijske nastave. Vreme završetaka teorijske nastave uz naše predavače je 15 dana. Prisustvo časovima je obavezno. Lična karta je obavezna.


Nakon završetka teorijske nastave kandidat polaze teorijski ispit u auto školi, ispit se polaže pred ispitnom komisijom u prostorijama auto škole. Položen teorijski ispit važi godinu i po dana i u tom roku se mora završiti praktična obuka i položiti praktični deo obuke. Lična karta je obavezna.


Nakon položenog teorijskog ispita sledeće sto kandidat treba da uradi je vađenje lekarskog uverenja. Lekarsko uverenje je neophodan uslov za početak praktične obuke u auto skoli. Vadi se u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi uz nas uput ili bilo kojoj drugoj ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Važnost lekarskog uverenja je godinu dana za obuku a 6 meseci za vađenje vozačke dozvole.

4-6


Praktična obuka se sastoji od 40 časova. Na raspolaganju imate 8 licenciranih, iskusnih i profesionalnih instruktora uz čiju pomoć ćete bez stresa savladati tehniku vožnje i proći ceo grad (Slavija, Autokomanda, Auto-put).
Auto škola Sušić je našim polaznicima obezbedila 8 novih i bezbednih vozila. Časovi se mogu zakazivati od 7h do 23h. Dnevno se mogu voziti najviše dva časa.


Polaganje prve pomoći se vrši u prostorijama auto škole (obično vikendom) i završava se u jednom danu.
Nakon obuke od par sati, polaže se test. Prva pomoć je neophodna za vađenje vozačke dozvole.


Praktičan ispit se sastoji od poligonskih radnji i vožnje u saobraćaju.
Auto škola poseduje 15 ispitnih trasa.

Slučajnim izborom program bira jedan od 15 ispitnih trasa.
Starosni uslov za praktičan ispit je navršenih 17 godina.
Trajanje ispita je oko 45 minuta. Lična karta je obavezna.

Prijavi se danas po promotivnim uslovima

prijavljivanje