Dobrodošli, ovo je virtuelna učionica

Auto ŠKOLE ŠKOLE SUŠIĆ

NAUČI SVE ŠTO TE INTERESUJE I
EKSPRESNO BRZO DOĐI DO VOZAČKE DOZVOLE !

PRAVILNIK O POSEBNOJ P OZNACI NA VOZILU LICA SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM

Na osnovu člana 182. stav 10. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 53/10), (Sl. glasnik RS broj 22/11), Ministar za infrastrukturu i energetiku donosi
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se izgled, tehničke karakteristike i način postavljanja posebne oznake za označavanje vozila kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu (u daljem tekstu: posebna oznaka).
Član 2.
Osnovna boja posebne oznake je bela sa crnom ivicom na kojoj su dva preklopljena petougaonika crvene i plave boje preko kojih je ispisano slovo P, koje je bele boje. Izgled oznake je prikazan na crtežu br. 1.

P oznaka

Član 3.
Posebna oznaka je kvadratnog oblika dimenzija 100 mm x 100 mm.
Član 4.
Posebna oznaka se postavlja u gornji levi ugao prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla sa unutrašnje strane vozila, na mestu označenom na crtežu br. 2.
P oznaka na kolima

P oznaka u kesi
Znak se postavlja na način prikazan na crtežu br. 3.

Član 5.
Crteži br. 1, 2. i 3. dati su u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 110-00-03/2011-01
U Beogradu, 21. marta 2011. godine
Ministar, Milutin Mrkonjić, s.r.


P oznaka za download

P oznaku za vozilo, možete skinuti sa gornjeg linka, odštampati, staviti u providni najlonski zaštitnik CD-a i tako zajedno postaviti u unutrašnjost vašeg automobila kao na slici 2 i 3.

Prijavi se danas po promotivnim uslovima

prijavljivanje